O nás

JUDr. Jiří Voda, LL.M., se zabývá insolvenčním právem již od roku 2007, kdy připravoval zahraniční finanční instituce na příchod nového insolvenčního zákona v České republice. Po dobu své praxe získal řadu bohatých zkušeností v insolvenčních řízeních při zastupování různých procesních stran. K jeho nejzajímavějším zkušenostem patří:

  • podílení se na vyhotovení národní zprávy pro účely novelizace nařízení Rady č. 1346/2000, o úpadkovém řízení (dále jen „Nařízení“) z pověření Evropské komise a Univerzity Heidelberg;
  • zastupování zahraničních insolvenčních správců na území České republiky a řešení rozmanitých právních otázek spojených s Nařízením;
  • zastupování dlužníků při reorganizaci jejich podniků (podniky o různé velikosti – 30 – 500 pracovníků);
  • zastupování dlužníka se sídlem v Plzeňském kraji při reorganizaci jeho podniku (podnik se 135 zaměstnanci);
  • zastupování hlavního insolvenčního správce při konkurzu dlužníka se sídlem v Plzeňském kraji (podnik se 180 zaměstnanci);
  • zastupování hostujícího insolvenčního správce při úpadku evropského koncernu;
  • zastupování věřitelů při uplatňování pohledávek; v několika případech dosaženo vydání průlomového rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR;
  • zastupování zahraničních bank při uplatňování pohledávek za dlužníky v insolvenčních řízeních; a
  • publikační činnost v zahraničních právních časopisech zaměřených na insolvenční právo v německém a anglickém jazyce. Přehled publikací je k nalezení ZDE

Na základě takto nabytých zkušeností složil úspěšně v roce 2012 zkoušky insolvenčního správce a v témže roce si otevřel svou vlastní praxi. V relativně krátkém časovém období si získal důvěru ze strany soudů, kdy začal být ustanovován jako insolvenční správce v mnoha zajímavých případech. Kancelář JUDr. Jiřího Vody, LL.M., si zakládá na profesionálním přístupu k funkci insolvenčního správce s využitím nejmodernějších softwarových metod vedení insolvenční praxe. Respektována je ústřední zásada insolvenčního řízení, podle které jde v insolvenčním řízení v prvé řadě o maximální uspokojení nároků věřitelů v co možná nejkratším časovém horizontu. Takto přistupuje k insolvenčním řízením každý pracovník naší kanceláře.

V červnu roku 2013 navázal spolupráci s renomovanou německou kanceláří advokátů a insolvenčních správců Metzeler · von der Fecht, nyní vykonávající činnost jako nástupnická Antoniadis & Ure LLPA, která se zaměřuje na insolvenční řízení vedená ve věci úpadků dlužníků v oblasti automobilového průmyslu. Výhodou této kanceláře je schopnost spravovat běžící podniky a úspěšně provádět jejich stabilizaci a restrukturalizaci. Společně s JUDr. Jiřím Vodou, LL.M., insolvenčním správcem, vykonávají správcovství německo-českých koncernů a poskytují poradenství v insolvenčních řízeních s přeshraničním prvkem.

Od května roku 2014 působí jako hodnotitel případových studií v rámci zkoušek insolvenčních správců pořádaných Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Za dobu výkonu funkce insolvenčního správce dosáhl řady významných soudních rozhodnutí, kterými navrátil zpět majetek, který dlužník vyvedl mimo sféru věřitelů.

Naše kancelář je členem  Česko-německé obchodní a průmyslové komory.