Pro dlužníky

Jsme ustanoveni v několika stovkách insolvenčních řízení a řešíme proto celou řadu pravidelně se opakujících či ojedinělých právních problémů, kterým čelí dlužníci. Lze uvést předně riziko opožděného insolvenčního návrhu, se kterým je spojena civilní a nepřímo i trestněprávní odpovědnost statutárního orgánu. Díky této naší specializaci jsme schopni uvedená rizika předvídat a rovněž jim předcházet.

Služby pro dlužníky podnikatele

  • příprava a podání insolvenčního návrhu;
  • poradenství před zahájením insolvenčního řízení (restrukturalizace mimo insolvenční řízení);
  • identifikace úpadku;
  • restrukturalizační poradenství; máme rozsáhlé zkušenosti se sestavováním reorganizačních plánů a s jejich prosazováním);
  • obrana proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům;
  • ochrana zájmů dlužníka, včetně jeho podnikatelského uskupení, v insolvenčním řízení.

Služby pro dlužníky spotřebitele

  • příprava návrhů na povolení oddlužení tzv. osobní bankrot; díky naším četným zkušenostem jsme schopni Vám pomoci a poradit s úskalím, do kterých se dlužníci často dostávají.