Pro advokáty

Na základě naší dlouholeté praxe jsme si vědomi, že insolvenční právo je specifickou a vysoce specializovanou oblastí práva. Judikaturní vývoj v oblasti insolvenčního práva se v praxi často odchyluje od znění insolvenčního zákona. Při výkonu činnosti insolvenčního správce se aktivně a intenzivně zajímáme o každou změnu v judikatuře i právní úpravě. Máme zkušenosti s poradenstvím poskytovaným zahraničním finančním institucím, mezinárodním podnikům i úzce profilovaným investorům.

Máme rovněž rozsáhlé zkušenosti s evropským úpadkovým právem, které jsme úspěšně prosazovali v mnoha případech.

Jsme proto seznámeni s otázkami, které jsou advokátům v jejich praxi kladeny a které nemohou být jednoduše zodpovězeny bez dostatečné insolvenční praxe. Rádi proto v rámci poradenství poskytneme níže uvedené služby. Naprostou samozřejmostí je respektování důvěrného vztahu mezi klientem a advokátem s tím, že naším partnerem se stává a zůstává, po celou dobu poskytování poradenství a i po něm, pouze advokát.

Služby pro advokáty:

  • provedení právního auditu smluvní dokumentace tzv. due diligence;
  • právní poradenství při převzetí podniků či nákupů majetku z majetkových podstat;
  • substituce v incidenčních sporech;
  • příprava právních stanovisek na specifické otázky;
  • uplatňování pohledávek věřitelů a příprava přihlášek do insolvenčního řízení.