Pro věřitele

Při výkonu činnosti insolvenčního správce jsme každodenně konfrontováni řadou problémů probíhajícího insolvenčního řízení, k nimž musíme nalézt nejvhodnější řešení. Díky takto získaným zkušenostem jsme schopni věřitelům nabídnout právní služby na nejvyšší úrovni a vyvarovat se vážným chybám věřitelů při uplatňování jejich práv v insolvenčním řízení.

Rádi Vám poskytneme tyto služby:

  • provedeme Vás koupí majetku z majetkové podstaty včetně provedení právního auditu tzv. due diligence;
  • připravíme insolvenční návrh a ujmeme se Vašeho zastoupení v insolvenčním řízení;
  • vypracujeme přihlášky pohledávek;
  • převezmeme Vaše zastoupení v incidenčních sporech.