Pro exekutory

Máme především praktické zkušenosti se správou podniku při exekuci postižením podniku a rovněž se správou nemovitostí. Rádi Vás upozorníme na úskalí a přínosy tohoto způsobu vedení exekuce.

Služby pro exekutory

  • výkon funkce správce závodu při exekuci postižením závodu, ať již správou nebo prodejem závodu;
  • výkon funkce správce při exekuci správou nemovitosti.